Educational Wallcharts

Science Educational Wallcharts

39,647 Journals with CiteScore metrics

Scopus

EVL proteini: Göğüs Kanserinde Hem İyi Hem Kötü!

Tüm meme kanserlerinin yaklaşık yüzde 80’i östrojen reseptör-pozitiftir ve östrojen kanser büyümesini hızlandırır.

Kanser hücrelerinin yayılma kabiliyetinin önemli bir düzenleyicisi EVL proteinidir.

Östrojen reseptör-pozitif göğüs tümörleri östrojen reseptörleri ile dekore edilmişlerdir. Bu reseptörler, östrojenle doldurulabilen ve kanserin büyümesini hızlandıran gaz tankları gibidir. Halen, hastalar cerrahi ve kemoterapi ile tedavi görmektedir. Tedaviye daha sonra, meme kanseri hücrelerinin yakıt tedarikini keserek kanser nüksetmesini azaltan tamoksifen gibi anti-östrojenik ilaçlar kullanılarak devam edilir.

Östrojen, meme kanserinin riskini artırmasına ve kanserin gelişimini büyümesini hızlandırmasına rağmen, metastazı teşvik edici görünmemektedir.

Dolayısı ile meme kanserinde, östrojen tümörün büyümesi ile ilişkili iken  bu hormonun kanserin yayılma kabiliyetini ise  (yani metastazı) baskıladığı görülmektedir.

Östrojen, EVL proteininin ifadesini arttırır ve bu protein de
tümörde bulunan kanser hücrelerinin orijinal  yerlerinde muhafaza edilmesini teşvik eder. Östrojen seviyesi düştükçe, EVL seviyesi de düşer ve tümör hücreleri serbest kalıp komşu dokuları istila eder.

Peki EVL proteinini bu işi, yani kanser gelişimini tetiklerken, metastazı baskılamayı nasıl yapar? Bunun tam cevabını bilmiyorsak da, bir hücrenin aktin hücre iskeletini düzenlemede EVL’nin rolünün olduğu ve böylece hücre hareketini baskılamada anahtar rol alabileceği düşünülmektedir.

Kaynak: Nature Communications volume 9, Article number: 2980 (2018) https://www.nature.com/articles/s41467-018-05367-2

Posters by TOCRIS

 

The Earth’s carrying capacity for human life!

1

Favorite website of the week: Listen the Nobel Laureates in their lab space in 3D!

Nobel Laureates in their lab space in 3D!

 

Excercise boosts the BRAIN!

Neurotrophic factors—chemicals that promote the survival and birth of neurons—seem to play some role. Researchers have known for some time that exercise produces these chemicals in rodents, and that more exercise leads to a larger hippocampus—a brain region important for memory.

The role of exercise in strengthening bones might also offer brain benefits. Regular weight-bearing exercise such as walking, running and weight-lifting can help counteract the bone weakening that comes with aging, and strong bones release a hormone called osteocalcin. Mice lacking osteocalcin have major cognitive defects.

Source